توضیحات تکمیلی

وزن 2 kg
قیمت: تومان ۸۷۰,۰۰۰
اطلاعات بیشتر

لوازم نصب پکیج اقتصادی

درباره لوازم نصب پکیج اقتصادی

وسایل مورد نیاز برای نصب یک دستگاه پکیج دیواری در حالت استاندارد لوازم نصب یا پک نصب نامیده می شود.

پک اقتصادی نصب به معنی لوازم ارزان نمی باشد و به معنی کمترین لوازم نصب مورد نیاز می باشد.

توصیه می گردد همان گونه که خودروی نو خرید می نمایند و آن را با لوازم آبشن حفاظت می نمایید پکیج دیواری خود را نیز محافظت نمایید.

کیفیت و عملکرد این لوازم بر کیفیت و عملکرد پکیج دیواری تاثیر مستقیم دارد.

هر برند پکیج دیواری نیازمند به این وسایل می باشد.

در بعضی برندها استفاده از لوازم خاصی اجباری و الزامی می باشد.

مثلاٌ در برند ایران رادیاتور استفاده از صافی مگنتی اجباری می باشد و در برند آماتیس استفاده ازشیلنگ های فلکسی اجباری می باشد.

این پک شامل:

شیلنگ 2.5 و 2 استاندارد ایرانی 4 عدد
شیلنگ گاز ارغوان یا یاسا 1 متر
شیر 2.5 استاندارد ایرانی 2 عدد
شیر 2 استاندارد ایرانی 1 عدد
صافی آب 2.5 استاندارد 1 عدد
بست شیلنگ گاز 2 عدد
سر شیلنگ زیر پکیج 1 عدد
سر شیلنگ 2.5 1عدد
تفلون استاندارد 6 حلقه

نحوه انتخاب پکیج دیواری