نحوه انتخاب کولر گازی مناسب

فهرست مطالب

نحوه انتخاب کولر گازی مناسب برای ساختمان مسکونی در این بخش به صورت عامیانه توضیح داده شده است.

سیستم سرمایشی مناسب و کاربردی برای ساختمان بسیار مهم است.

اگر این سیستم کمی ضعیف باشد ضمن نداشتن سرمایش خوب مصرف برق بالای خواهیم داشت.

در صورت انتخاب سیستم قوی نیز هرگز نمی توان در بخشی از خانه نشست و سرمای فراوان آن آزار دهنده خواهد بود.

نحوه انتخاب کولر گازی مناسب به زبان ساده :

انتخاب توان کولر گازی برای ساختمان نیز دارای فرمول خاصی می باشد که در آن پارامتر های مختلفی  موثر می باشد.

روش محاسبات علمی آن برای ما شاید حوصله سر بر یا با توجه به اطلاعات فنی ناکافی که ما داریم بسیار سخت می باشد.

پس به نظر این حقیر بهترین راه محاسبه سر انگشتی می باشد. شاید این روش کمی غیر علمی می باشد ولی بسیار به محاسبات علمی آن نزدیک می باشد.

اکثر مشتریان کولر گازی یا همان اسپیلت دیواری را جهت استفاده در محیط منزل خود نیاز دارند و فرمولهای ارایه شده با توجه به مشخصات یک منزل مسکونی با ارتفاع حداکثر ۳ متر بیان می شود.

متراژ محیط مورد نظر * ۴۰۰ بی تی یو = توان کولر گازی دیواری مورد نیاز

دقت بفرمایید متراژ مورد نظر همان محیط یک پارچه در خانه یعنی حال و پذیرایی و آشپزخانه در صورت مدل آشپزخانه باز می باشد و محیط های درب دار مثل خواب ها شامل این محیط نمی باشند.

نکته : به تجربه این حقیر ثابت شده در صورت خرید کولر گازی مجزا برای خوابها در مصرف برق صرفه جویی و همچنین سرمای دلچسب تری در محیط اتاق خواب خواهید داشت.

در محیط های مانند مطب پزشکان یا مغازه های که دارای ارتفاع سقف ۳ متر می باشند بهتر است از فرمول زیر استفاده شود.

متراژ محیط مورد نظر * ۴۵۰ بی تی یو = توان کولر گازی مورد نیاز

در فروشگاه با ارتفاع سقف تا ۴ متر بهتر است متراژ محیط مورد نظر در عدد ۵۰۰ ضرب گردد.

در شرایطی خارج از شرایط بالا حتما از مهندسین یا افراد کار بلد این رشته نظر خواهی نمایید و به فرمولهای بالا اتکا ننمایید.