کاربرد صافی آب پکیج

فهرست مطالب

کاربرد صافی آب پکیج در عملکرد پکیج

پکیج دیواری دارای دو وظیفه می باشد :

یکی تامین آبگرم مصرفی و دیگری تامین ابگرم برای رادیاتور ها می باشد.

این دو بخش کاری در پکیج ها از هم جدا می باشند.

یعنی آبی که در رادیاتور ها در حال گردش می باشد هیچ ارتباطی با آب مصرفی شما ندارد.

آب داخل مدار گرمایش همانند آب داخل رادیاتور خودروی شما در یک مدار بسته می باشد

و با آب مصرفی هیچگونه ارتباطی غیر از شیر پرکن که همان درب رادیاتور خودروی شما می باشد با جایی ندارد.

آب مدار گرمایش توسط پمپ پکیج مدام در یک مدار بسته به چرخش در می آید.

پمپ پکیج آب را از سمت رادیاتور ها مکش می نماید و به داخل پکیج می فرستد.

حال اگر ذرات معلق در آب وارد پمپ و یا دیگر قطعات متحرک و حتی غیر متحرک پکیج شوند باعث آسیب به دستگاه می شوند

ذرات معلق در آب شامل براده های فلزی رادیاتور یا سنگ ریزه های داخل لوله که هنگام لوله کشی وارد سیستم شده اند و یا رسوبات ایجاد شده به مرور زمان می باشد.

عکس زیر کاربرد صافی آب پکیج از نوع آهن ربایی را در رادیاتور پنلی نمایش می دهد

نگهداری از پکیج
نگهداری از پکیج

اولین آسیب :

ساختار پمپ پکیج به گونه ای می باشد که آب خنک است و بر روی بدنه آن سوراخ های ریز جهت عبور آب تعبیه شده است.

در صورت مسدود شدن آن سوراخ ها به مرور زمان پمپ داغ می کند و بعد از گذشت کمتر از ۶ ماه پمپ به صدا می افتد

و در صورت تحمل صدای آن در ماه های آینده کلاً جام کرده و دیگر کار نمی کند.

دومین آسیب :

براده ها در ادامه مسیر خود سوراخ قطعات کنترلی مانند گیج فشار و پرشر آب را مسدود می نمایند و باعث خراب شدن قطعات یاد شده می شوند.

سومین آسیب :

در صورت وجود ذرات فلز آهن در آب مدار گرمایش این ذرات در بدنه مبدل اصلی و ثانویه ( صفحه ای ) می چسبند و به علت نوع ساختار آن حتی با اسید شوی نیز برطرف نمی شوند.

صافی ۳/۴

صافی آب برنجی 3/4
صافی آب برنجی 3/4
صافی آب مگنتی 3/4
صافی آب مگنتی 3/4

بهترین راه کار استفاده از صافی های مگنتی ( آهن ربایی ) می باشد زیرا این نوع صافی ها هم ذرات درشت و هم براده های آهن در رادیاتور های پنلی را جذب می نمایید.