چند پره رادیاتور نیاز دارم

فهرست مطالب

من در منزل مسکونیم چند پره رادیاتور آلومینیومی نیاز دارم ؟

یکی از سوالهای مهم در خرید رادیاتور پره ای این می باشد که چند پره رادیاتور نیاز دارم و یا در هر اتاق خواب چند پره ببندم.

این روش مناسب برای ساختمان های مسکونی می باشد.

متراژ زیر بنای ساختمان * ۸۵ =  A

A + به اضایی هر طرف ساختمان که با فضایی بیرونی در تماس است ۱۰%A  = توان حرارتی ساختمان B

عدد حاصل B تقسیم بر / توان حرارتی هر پره رادیاتور = تعداد پره مورد نیاز

نکته : دقت بفرمایید توان حرارتی هر پره رادیاتور در مدل ها و برندهای مختلف، متفاوت می باشد.

جدول توان حرارتی

اکو                  ترمو               ماکسی                   کال                    سولار                ال پریمو  

۱۱۵                 ۱۲۶                ۱۳۵                       ۱۵۲                    ۱۵۸                     ۱۵۶    کیلو کالری

شما با این روش تعداد کلی رادیاتور مورد نیاز را به دست آورده اید حال نکته مهم تقسیم آن برای هر جایگاه نصب رادیاتور می باشد.

این حقیر توصیه می نمایم برای هر خواب بر اساس متراژ آن به اضای هر ۱ متر ۱ پره رادیاتور در نظر بگیرید

و الباقی پره باقی مانده را با توجه به جایگاه های نصب در حال و پذیرایی تقسیم نمایید.

برای درک بهتر توضیحات یک مثال آورده شده است.

فرض می کنیم ساختمانی داریم به متراژ ۱۲۰ متر که دو خواب ۱۲ و ۱۵ متری دارد

و همچنین از یک سمت نور دارد و یک سمت ساختمان که ملک همسایه می باشد دیوار جانبی با هوا تماس دارد و رادیاتور مورد پسند ما سولار ایران رادیاتور می باشد.

پس ساختمانی داریم که ۲ طرف آن باز می باشد.

۱۲۰*۸۵ = ۱۰۲۰۰

۱۰۲۰۰+۲۰۴۰=۱۲۲۴۰ کیلو کالری

۱۵۸ / ۱۲۲۴۰ = ۷۵ پره رادیاتور برای کل ساختمان

برای اتاق خواب ۱۲ متری ۱۲ پره و برای خواب ۱۵ متری ۱۵ پره در نظر می گیریم.

پره باقی مانده ۴۸ عدد می باشد که باید بین ۳ جایگاه باقی مانده در حال و پذیرایی تقسیم شود.

نکته ۱ : هرگز تعداد پره رادیاتور اتاق خواب را کم انتخاب ننمایید.

نکته ۲ : قبل از خرید و انتخاب سایز رادیاتور حتماً محل نصب را اندازه گرفته ( از محل درپوش های روی دیوار تا نقطه ای که می خواهید رادیاتور ادامه داشته باشد منهای – ۱۵ سانت )

نکته ۳ : اطلاعات فنی پره رادیاتور انتخابی از سمت شما در محاسبات شما بسیار مهم می باشد.